Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

priadkové hry

Hra na svadbu z obce Lešť (okres Zvolen), 1950. Prevzaté z publikácie Luther, D.: Zabudnuté priadky. Bratislava 1999, 114.

hry mládeže na spoločných priadkach. Hrávali sa počas celého priadkového obdobia, ale hlavne v dni zákazu pradenia, na dievocké dni (utorok a štvrtok) a v nedeľu. Osobité boli dievčenské hry a hry s mládencami. Patria sem improvizované zábavy a tance s maskovanými návštevníkmi (spravenci, prebiranci, hamrlaji, straškovia), množstvo rozmanitých hier (Visím, visím…, rihôtky, Páči-nepáči…, kupčenie, hobľovanie, podkúvanie, vaľkanie, čítanie hviezd atď.) a divadelných výstupov (Umrevec Bakus, s Urbanom, hry na svadbu, výstupy v zvieracích a žobravých maskách, napr. s drndoškami). Spoločné hry chlapcov a dievčat mávali aj erotický podtext, preto ich opakovane v priebehu 16.–19. stor. cirkev a vrchnosť zakazovali ako nemravné a hriešne. Za takú bola považovaná najmä vypriadaná alebo prepriadaná noc, kedy mládež aj spoločne nocovala.

Autor: Daniel Luther

Pozri aj: priadky, hry
Literatúra: Luther, D.: Zabudnuté priadky. Bratislava 1999.

galéria

audio

Pieseň na priadkach. Očová (okr. Detva), 1969.