Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

karneval

Fašiangový maškarný ples, Bratislava. Vedecký archív ÚEt SAV, foto H. Bakaljarová 1990.

1. v rímskokatolíckom svete sprievod a zábava v maskách pred jarným pôstom. Názov pochádza z latinského výrazu carne vale alebo talianskeho carne levare – zanechať alebo odoprieť si mäso. Na Slovensku je najrozšírenejší názov fašiangy;

2. zábava maškár vo fašiangovom období.

U nás sa karnevalová kultúra šírila z nemeckého a talianskeho prostredia prostredníctvom šľachtickej a meštianskej vrstvy. Predstavujú ju maškarné plesy, bály a tanečné zábavy. Bývali aj tematicky určené (Pyžamový bál, Ples bláznivej lode). Karnevalové masky neboli viazané tradíciou a podstatné bolo iba prezlečenie, premena na inú postavu. V poslednom období sú rozšírené detské karnevaly.

Autor: Daniel Luther

Pozri aj: fašiangy
Literatúra: ---

galéria