Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hra o Jozefovi a Márii

Ukážka z hry zo Zvolenskej župy, ktorá sa hrávala v 18. storočí. Prevzaté z Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 116.

(chodenie s kolískou, beľčovníkom, Ježiškom)

trojkráľová hra. Téma zvestovania, biblických rodičov a obdarovania Ježiška mudrcmi vychádza z evanjelia podľa Matúša (2, 1-11). Ucelený variant hry je zaznamenaný z 18. storočia zo Zvolenskej župy. Vystupovali v nej Anjel s papierovou hviezdou na žŕdke, pastieri Kubo a Lauro, Jozef a Mária, Gašpar, Melichar a Baltazár. Hra sa časom redukovala na krátky výstup Jozefa oblečeného za tesára s valaškou alebo sekerou v ruke, Márie v bielom čepci s ručníkom na pleciach a dvoch sviatočne oblečených družíc. Začínala vinšovníckou piesňou s trojkráľovým motívom, pri ktorom Mária kolísala kolísku. Nasledoval žartovný dialóg Márie s Jozefom, ktorý na záver prevrhol kolísku. Hrávala sa od Troch kráľov do Hromníc. Bola známa na strednom Slovensku a zanikla začiatkom 20. storočia.

Autor: Daniel Luther

Pozri aj: vianočné hry, trojkráľová hra
Literatúra: Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.