Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hra o Adamovi a Eve

Adam a Eva. Maľba na skle od A. Salzmana. Pata (okr. ), 1. polovica 20. storočia. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV, reprodukcia H. Bakaljarová..

(chodenie s hadom)

hra o prvotnom hriechu a vyhnaní z raja. Vychádza zo Starého zákona (Genezis, kapitoly 2 a 3). Základom je pieseň Milý Pánboh šiel do raja stvoriť Evu aj Adama… Koledníkmi boli menší chlapci s rekvizitou hada, ktorého počas spevu rozťahovali a sťahovali. Na záver zavinšovali. Had mal na hlave korunku s horiacou sviecou, na jazyku skutočné alebo drevené jablko. Hru predvádzali vo vianočnom čase alebo na Nový rok obchádzaním z domu do domu, za čo boli odmeňovaní. Vyskytovala sa najmä v okresoch od Levíc a Nových Zámkov cez okresy Žiar nad/Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš po strednú Oravu, jednotlivo aj inde. Na severovýchode Slovenska bola pieseň úvodnou časťou chodenia s betlehemom. Obchôdzka s hadom zanikla v 1. polovici 20. storočia.

Autor: Daniel Luther

Pozri aj: vianočné hry
Literatúra: Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.

galéria