Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

študentské piesne

Text študentskej piesne, ktorú uverejnil J. Kollár v Národných spievankách, II. zväzok.  Bratislava 195, 219.

(žiacke, scholárske, vagantské)

piesne anonymných autorov rozšírené od stredoveku v študentskom prostredí európskych krajín. Niektoré, najmä latinské piesne, boli celoeurópsky známe a aj na Slovensku sú zaznamenané v mnohých rukopisných spevníkoch zo 17. až 19. storočia, kde sa vyskytujú spolu s piesňami viacjazyčnými (makarónskymi) i s domácou tvorbou. V študentských piesňach zväčša nachádzame stabilné tematické okruhy (radosti a ťažkosti študentského života, šťastné a nešťastné lásky, oslava priateľstva a dobrých nápojov). Delíme ich na piesne ľúbostné, pijanské, satirické (najmä mizogýnske útoky na vlastnosti žien), veršované dialógy a spory, rozlúčkové piesne. V priebehu 20. storočia sa študentské piesne postupne vytratili zo spevného repertoáru. Dodnes je však známa latinská pieseň Gaudeamus igitur, ktorá sa spieva alebo odvysiela pri slávnostiach ukončenia stredoškolského aj vysokoškolského štúdia, ako aj pri spomienkových stretnutiach bývalých absolventov škôl.

Autor: Ľubica Droppová

Pozri aj: ---
Literatúra: Ferko, M.: Neľahký život študentský. Zo zákulisia života štúrovcov. Historická revue, roč. 10, 1999, č. 6, 10.
Kollár, J.: Národnie spievanky, II. zväzok. Bratislava 1953.
Minárik, J.: Starodávne piesne rádu pijanského. Bratislava 1990.