Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

spievanie pod oblokmi

Vianočné spievanie pod oblokmi (rekonštrukcia). Vikartovce (okr. Poprad). Foto T. Szabo 1988.

spievanie osobitých náboženských i svetských piesní na priedomí vo vianočnom a novoročnom období. Zámerom bolo spríjemniť atmosféru sviatku, zavinšovať domácim, ale pre chudobné vrstvy aj možnosť získať odmenu. Vyžadovanie odmeny býva obvyklým záverom koledových piesní. Spievať sa chodievalo v skupinkách, ale samostatne si takto privyrábali aj obecní zamestnanci, pre ktorých odmena bola súčasťou mzdy (obecný sluha, pastier, hlásnik). Mládež, sústredená okolo priadkových izieb, si obvykle takto zaopatrila prostriedky na spoločnú zábavu. Obmenou bolo spievanie mládencov pod oblokmi dievčat a naopak, ako aj spievanie pred domami príbuzných či susedov. Termíny tohto zvyku sa regionálne odlišovali, chodievalo sa na Štedrý večer, Nový rok a na Tri krále.

Autor: Eva Krekovičová

Pozri aj: koleda
Literatúra: ---

galéria

audio

Spievanie pod oblokmi. Kokava nad Rimavicou (okr. Poltár), 1977.

Video

Počúvajťe dobrie chíri... Pieseň pri chodení na Štedrý večer. Ženská spevácka skupina zo Strhár (okr. Veľký Krtíš), 1991. Archív ProMusica, o. z.