Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

sezonárske piesne

menej početná tematická zložka folklórnych piesní, ktoré sa viažu k práci sezonárov, najímaných na poľnohospodárske práce. Početnejšie sú najmä v oblastiach rozsiahlejšieho výskytu sezonárstva. Keďže sezónne práce boli príležitosťou na vzájomné preberanie piesní z rozličných regiónov, šírili sa v rámci celého Slovenska. V súvislosti s tým sezonárske piesne tvoria prevažne hudobne novšiu vrstvu piesní harmonických, s prevládajúcou 4-riadkovou formou a niektorými znakmi novouhorskej piesne. Nachádzame tu aj nápevy v 3-dobovom valčíkovom rytme. Pre texty je charakretistický realizmus a jednoduchosť výrazových prostriedkov (Už jeseň ide, domov pôjdeme…).

Autor: Eva Krekovičová

Pozri aj: sezonárstvo
Literatúra: ---