Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

remeselnícke piesne

Nepoujdem ja za mäsiara... Prevzaté z publikácie J. Kollára Národné spievanky, Bratislava 1953, I. diel, 620.

ľudové aj zľudovené piesne s tematikou života a práce rôznych profesijných skupín remeselníctva v mestách i na dedinách (napríklad mlynári, kováči, čižmári, debnári, krajčíri), ale i o predstaviteľoch potulných remesiel (drotári, olejkári, handrári). Sú to najmä lyrické piesne s rôznorodou tematikou: piesne ľúbostné, piesne so sociálnou tematikou, stavovské piesne, ale i satirické piesne, najmä o nižšie spoločensky postavených remeselníkoch, akými boli handrári, kožkári, šustri (príštipkári). Remeselnícke piesne sú zdokumentované v archívoch a zbierkach ľudových piesní. Niektoré z nich sa ešte spievajú vo folklórnych súboroch alebo sa vyskytujú medzi detskými hrami (Kolo, kolo mlynské; Osievame múčku; Šijeme vrecia, šijeme).

Autor: Ľubica Droppová

Pozri aj: drotárske piesne
Literatúra: Ondrejka, K.: Ja som dobrý remeselník. Výber remeselníckeho folklóru. Bratislava 1987.