Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

púťové piesne

bez popisu

duchovné piesne, ktoré sa v podobe letákových tlačí s ilustrovanou titulnou stranou predávali na Slovensku na pútnických miestach počas výročných pútí, spolu s tlačenými modlitbami, obrázkami svätých a votívnymi predmetmi. Od konca 18. do prvých desaťročí 20. storočia tvorili veľkú časť produkcie viacerých tlačiarní na Slovensku (napríklad v Banskej Bystrici, Levoči, Banskej Štiavnici, Skalici, Trnave), ale aj slovenských tlačiarní v Budapešti.

Púťové piesne delíme na:

a) lyrické piesne s tematikou oslavy Márie, Ježiša Krista a rôznych svätcov, s prosbami o orodovanie a pomoc;

b) epické, prípadne lyricko-epické piesne – legendy o mariánskych zjaveniach, zázrakoch, o pomoci v nešťastiach, o potrestaných vinníkoch, ako aj zveršované biblické príbehy (o Adamovi a Eve, o svadbe v Káni Galilejskej a podobne).

Púťové piesne sú lokalizované často do známych pútnických miest doma (napríklad Levoča, Staré Hory, Šaštín), ale i v zahraničí (Lurdy, Mariazell). Súvisia najmä s katolíckym náboženstvom a obradmi. Zachovalo sa len niekoľko príležitostných evanjelických piesní, spojených s posvätením chrámov a zvonov či pohrebmi evanjelických kňazov.

Autor: Ľubica Droppová

Pozri aj: jarmočné piesne
Literatúra: Bálent, B.: Banskobystrické púťové tlače. Martin 1947.
Mozolová, L.: Ženské postavy skalických škarniclovských tisků. In: Holubová, M. a kol.: Obrazy ženy v kramářské produkci. Praha 2008, 37–70.
Zajícová, K.: Slovesné a hudobné prejavy spojené s púťami. Slovenský národopis, roč. 44, 1996, č. 4, 403–424.

galéria

audio

Marija, zahľadňi na nas... Spieva Mária Kandráčová, 1991. Upravené z nahrávky vydavateľstva A.R.I.