Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pijanské piesne

Pijácka z Riečnice (okr. Čadca), 1975.

folklórne piesne o pití alkoholu a následkoch. Vyznačujú sa prevažne humorným nadhľadom a toleranciou, ale používajú sa aj ako spôsob výsmechu a patria medzi žartovné piesne. Uplatňovali sa pri obradových príležitostiach (svadba, krstiny, fašiangy), ale aj inokedy. Rozlišujeme ženské (predovšetkým svadobné a krstinové) a mužské. Piesne sa spievali len v určitých, pre ne vhodných situáciách, najčastejšie v pokročilejšom štádiu zábavy, ale boli aj jednou z foriem, akou hostia žartovne provokovali hostiteľov. Prislúchala im tiež organizačná a komunikačná funkcia. Majú často podobu prekáračiek, nie je zriedkavá ani parodická „ja“ forma a vyskytujú sa v nich aj erotické motívy. Kritické ostrie býva s obľubou namierené proti ženám, menej proti mužom. Text a nápev pijanských piesní nie je spravidla pevne viazaný. Melódie sú prevažne tanečné a prevládajú v nich staršie a modálne tonálne štruktúry. Pijanské piesne sú dodnes živou súčasťou spevného repertoáru.

Autor: Eva Krekovičová

Pozri aj: prekáračky
Literatúra: ---

audio

Pijácka z Riečnice (okr. Čadca), 1975.