Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

drotárske piesne

Nápev a text drotárskej piesne Prajská zem... Trenčianska župa, 1880.

remeselnícke piesne s tematikou života a práce drotárov a ich rodín. Sú to zväčša lyrické a lyricko-epické piesne rozlúčkové, piesne o ťažkostiach vandrovného života drotárov, piesne s ľúbostnou i sociálnou tematikou a vysťahovalecké piesne. Rozšírené boli najmä v oblastiach, odkiaľ odchádzalo najviac drotárov (na hornom Považí, Spiši, Šariši a hornej Nitre). Celoslovensky bola známa pieseň Ja som dobrý remeselník z tej Trenčianskej stolice. V súčasnosti už tieto piesne poznajú iba najstaršie generácie obyvateľov, no ostali zaznamenané vo vydaných i archívnych zbierkach slovenských ľudových piesní.

Autor: Ľubica Droppová

Pozri aj: remeselnícke piesne
Literatúra: Ferko, V.: Svetom moje, svetom... Slovenskí drotári doma i vo svete. Bratislava 1978.

audio

Nápev a text drotárskej piesne Prajská zem... Trenčianska župa, 1880.