Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

dožinkové piesne

Už sme žitko zožali... Detvianska Huta (okr. Detva), 1963.

(obžinkové, homoľové)

druh kalendárnych obradových piesní, ktoré sa spievali iba na dožinky. Žnice a ženci ich spievali v rôznych situáciách oslavy: pri nesení a odovzdávaní dožinkového venca gazdovi, ktorý si ich najal na žatvu, ale aj v rámci zábavy. Spievalo sa skupinovo na dvore, v humne alebo dome, čo sa odráža v interpretačnom štýle i hudobnom stvárnení niektorých nápevov. V textoch prevláda oznamovanie ukončenia práce (už sme žitko dožali) a vyžadovanie oldomáša, ako aj prekáranie gazdinej a gazdu. V tematike i nápevoch je veľa spoločných znakov s piesňami spievanými počas žatvy (žatevné piesne), ako aj so svadobnými obradovými piesňami. Dožinkové piesne sa prestali používať po zániku veľkých súkromných gazdovstiev (po roku 1948). Obnovili ich najmä dedinské folklórne skupiny, ktoré ich používali pri oslave dožiniek v jednotných roľníckych družstvách a vo svojich vystúpeniach.

Autor: Eva Krekovičová

Pozri aj: dožinky, obradový folklór, oldomáš, žatevné piesne
Literatúra: Demo, O. – Hrabalová, O.: Žatevné a dožinkové piesne. Bratislava 1971.

audio

Už sme žitko zožali... Detvianska Huta (okr. Detva), 1963.