Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

úslovie

Úslovia o počasí. Prevzaté z publikácie Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá , úslovia a hádanky. Bratislava 1965, 259.

ustálený výrok, ktorý metaforicky pomenúva určitú situáciu alebo stav. Úslovie tvorí medzistupeň v rade súslovie, úslovie, povrávka, porekadlo a príslovie. Úslovie je krátke, prevažne konštatujúce (už je zbožie na rukách; nikde mu nevonia). Nemá zovšeobecňujúci ani poučný charakter, hoci sa vyskytuje aj v imperatíve a zvolaní: Svini poctivosť! Ani uvarený ani upečený.

Autor: Zuzana Profantová

Pozri aj: formuly, porekadlo, príslovie
Literatúra: Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá , úslovia a hádanky. Bratislava 2005.
Profantová, Z.: Slovenské príslovia a porekadlá. Výber zo zbierky A. P.Zátureckého. I. a II. zväzok. Bratislava 1996.