Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

riekanka

Rečňovanka, ktorá vznikla zámenou koncoviek jednotlivých slov. Prevzaté z publikácie Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá , úslovia a hádanky. Bratislava 1965, 313.

(rečňovanka)

slovesný útvar z detského prostredia. Je to obvykle krátky útvar, ktorý je raz hovorený, inokedy rytmicky skandovaný alebo spievaný. Riekanky patria k detskej tvorbe, ale vymýšľali ich aj dospelí, ktorí nimi zabávali a tiež cvičili deti v jazykových a rozumových schopnostiach. K riekankám patria vyčítanky (určovanie víťaza vylučovaním, napr. Ententiky, dva špendlíky…), doberavé veršované útvary, vyvolávania (príhovory k živočíchom, prírodným javom, ale aj rozprávkovým postavám), zariekacie rečňovanky (detské zaklínacie, čarovacie alebo zariekacie formulky), skomoleniny, slovné hračky a jazykolamy, žartovné napodobeniny rozprávok a iné.

Autor: Daniel Luther

Pozri aj: detský folklór, vyčítanka
Literatúra: Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá , úslovia a hádanky. Bratislava 2005.
Profantová, Z.: Slovenské príslovia a porekadlá. Výber zo zbierky A. P. Zátureckého. I. a II. zväzok. Bratislava 1996.