Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

novelistické rozprávky

(realistické, romantické rozprávky)

rozprávky zbavené fantastickosti, zobrazujúce reálne bytosti i prostredie. Zobrazujú typické stránky reálneho života, preto sú protipólom čarovných rozprávok. Hoci sa aj novelistické rozprávky chápu ako poetický výmysel, chýbajú im nadprirodzené postavy, zázračné sily a predmety. Hrdina v nich víťazí pomocou výnimočných osobných vlastností, dôvtipu, šikovnosti a nebojácnosti. Preto sa niekedy označujú aj ako realistické, v medzinárodnom katalógu rozprávkových typov ako romantické. Aj tu sa možno stretnúť s látkami, v ktorých prostý hrdina získa ruku princeznej alebo prostá hrdinka sa vydá za princa, avšak dej sa odohráva v skutočnom svete, akoby sa naozaj mohol stať. Tematicky sem patria rozprávky o vernosti a nevinnosti, o obrátení zlej, lenivej ženy, o dobrých radách, múdrych slovách a skutkoch, o nebojácnych mládencoch a iné. Spätosť so skutočným životom sa odráža aj v štýle, v jednoduchšom, menej ornamentálnom prejave. Na Slovensku boli veľmi obľúbené rozprávky o múdrej dievčine, o ženíchovi-zbojníkovi alebo celý rad rozprávok o panovníkovi (cisárovi, kráľovi) a o múdrom prostom človeku.

Autor: Viera Gašparíková

Pozri aj: rozprávka
Literatúra: Gašparíková, V.: Charakteristika textov z hľadiska žánrového a látkového. In: Slovenské ľudové rozprávky. III. zväzok. Ed. V. Gašparíková. Bratislava 2004, 593–607.