Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

výchova detí

činnosť, ktorá formuje vlastnosti a schopnosti človeka v období na začiatku života. Tradičnú rodinu spájali blízke príbuzenské zväzky s inými rodinami v obci, bola teda pod spoločenskou kontrolou. Dedina sa zúčastňovala na výchove detí už tým, že neboli anonymné. Napomenúť či potrestať dieťa tak mohol v dedine každý dospelý a rodičia to akceptovali. Deti sa učili skôr podľa príkladov, pozorovaním dospelých, nie prostredníctvom neustáleho upozorňovania. Chlapci a dievčatá vyrastajúce v mnohodetných rodinách si od malička zvykali na odlišné zaradenie v živote. Dieťa do jedného roka, resp. v čase, kým bolo dojčené, bolo odkázané na matkinu opateru v dome alebo pri práci na poli v chotári, kde ho brávala so sebou. Neskôr bolo v tradičnej výchove charakteristické skoré, ale nenásilné zapájanie do pracovného procesu, časté chodenie detí „do služby“, prevaha trestov nad odmenami, intenzívny vplyv najstaršej generácie a iné.

Autor: Ľubica Herzánová-Voľanská

Pozri aj: sirota
Literatúra: Ratica, D.: K problematike rodinnej výchovy v dedinskom prostredí. In: Národopisné informácie, roč. 15, 1983, č. 2, 87-121.
Ratica, D.: Socializácia jednotlivca v súčasnom dedinskom spoločenstve. In: Slovenský národopis, roč. 34, 1986, č. 4, 553-562.
Salner, P.: K postaveniu detí v súčasnom dedinskom a mestskom spoločenstve. In: Slovenský národopis, roč. 27, 1979, č. 4, 531-535.