Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

starý mládenec

muž, ktorý ostal slobodný aj po dosiahnutí hranice veku, v ktorom sa jeho rovesníci oženili. V tradičnom rurálnom prostredí sa koncom 19. a začiatkom 20. storočia muži ženili zväčša po vojenskej službe vo veku 25-30 rokov, zákon zakazoval ženbu pred jej absolvovaním. Vo vidieckom prostredí na Slovensku muži zriedkavo ostávali starými mládencami, ak neboli duševne či telesne postihnutí, neskôr sa oženili, zväčša na nátlak žien z rodiny zo staršej generácie. Keďže boli považovaní za menej hodnotných sobášnych partnerov, ich nevestami boli najmä staré dievky, vdovy či prespanky. Status gazdovského syna zviazaného so súkromným hospodárstvom sa v 2. polovici 20. storočia menil, mohol byť taký nízky, že si nevestu nenašiel. Doživotní starí mládenci tvorili samostatné domácnosti, prípadne sa stávali pastiermi či sluhami na bohatších hospodárstvach.

Autor: Ľubica Herzánová-Voľanská

Pozri aj: mládenec, stará dievka, prespanka, vdova
Literatúra: Botíková, M. – Jakubíková, K. – Švecová, S.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.
Sigmundová, M.: Vybrané problémy etnografického štúdia rodiny. In: Slovenský národopis, roč. 30, 1982, č. 2 , 229-244.
Ušak, J.: Rodinný a spoločenský život. In: Liptovská Teplička. Zostavil J. Michálek. Košice 1973, 85-95.