Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vincúr

vinohradnícky alebo vinársky robotník, pracujúci vo viniciach alebo pri spracúvaní hrozna. Pomenovanie má dva základné významy:

1. zmluvný zamestnanec, ktorý zvyčajne za časť úrody alebo finančnú odmenu obrábal vinicu iného majiteľa. V období feudalizmu sa rozšíril systém zmluvného obrábania viníc, vynútil si ho vzrast viničného majetku mešťanov a ich zaneprázdnenie iným zamestnaním. Vincúri ako nájomní robotníci sa spomínajú už vo vinohradníckom poriadku mesta Bratislavy z roku 1535. V Pezinku a na okolí sa na začiatku 18. storočia týmto spôsobom existenčne zabezpečovala jedna pätina domácností;

2. správca viníc, ktorého funkcia sa významovo posunula do roviny odborne vyškoleného predáka pracovného kolektívu pri vinohradníckych i vinárskych prácach.

Autor: Katarína Nováková

Pozri aj: vinohradníctvo
Literatúra: Drábiková, E.: Človek vo vinici. Bratislava 1989.
Nováková, K.: Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácií. Trnava 2009.