Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

paberkovanie

(obstrléz, oberky, bengedovanie)

znamená zbierať zvyšky, paberky, zostatky, na Slovensku najmä zvyšky po oberačke hrozna, ale i pri iných plodinách (klásky obilia, kukurice, zemiaky, uhorky a pod.). Bolo všeobecne rozšíreným javom vo všetkých vinohradníckych oblastiach. Na Slovensku bolo zaužívané a verejne povolené zberať, oberať zvyšky hrozna až po skončení hájenia viníc a oficiálnom poslednom odvoze úrody z viníc. Paberkovanie realizovala najmä miestna chudoba a deti. Týmto spôsobom sa zberali zabudnuté strapce hrozna, bobule popadané na zem pod viničnými kríkmi. Niekedy bývalo paberkovanie také úspešné, že takto získané hrozno sa dalo i odpredať. Zberači však často spôsobovali škody na viniciach, preto sa tento dodatočný zber miestami obmedzoval.

Autor: Katarína Nováková

Pozri aj: vinohradníctvo, oberačka
Literatúra: Drábiková, E.: Človek vo vinici. Bratislava 1989.
Kahounová, E.: Vinohradníctvo Malých Karpát. In: Slovenský národopis, 1960, 8, 1, 3-72.