Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

nálevka

(liev, lív, lívnik, zlievnik, trychtýr)

pôvodne drevená nádoba používaná vo vinohradníctve a vinárstve na nalievanie muštu do suda. Zhotovovanie náleviek mali na starosti debnári, vyrábali sa z drevených dúžok a boli zvyčajne okrúhleho alebo oválneho tvaru. Na jednej strane bývali opatrené dvoma nôžkami a na protiľahlej medenou rúrkou na pretekanie tekutiny. Dali sa kúpiť v debnárskych dielňach alebo na trhoch a jarmokoch. Nálevky sa používali v malovýrobe v pôvodnej funkcii, tvaroch a materiáloch, postupne ich však od začiatku 20. storočia nahrádzali medené alebo smaltované lieviky. S obdobnými typmi náleviek sa stretávame v susedných vinohradníckych oblastiach Rakúska, Maďarska i Moravy, čo svedčí o podobných či totožných výrobných postupoch debnárov i pracovných postupoch vinohradníkov.

Autor: Katarína Nováková

Pozri aj: vinohradníctvo
Literatúra: Drábiková, E.: Človek vo vinici. Bratislava 1989, 87-88.
Kahounová, E.: Vinohradníctvo Malých Karpát. In: Slovenský národopis, 1960, roč. 8, č. 1, 3-72.