Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

vôl

vykastrovaný býk. Hospodárske zviera v tradičnom roľníckom hospodárstve využívané predovšetkým ako záprahový dobytok pri poľnohospodárskych a lesných prácach, ale aj v povozníctve. Z toho vyplývali niektoré charakteristické znaky chovu volov. V obciach, kde ich chovali dostatok , tvorili samostatné stádo s vlastným pastierom – voliarom. Vyháňali sa najmä na horské pasienky, kde aj nocovali. V čase ich využívania v záprahu sa voly pásli individuálne, v čase, keď boli voľné, často i v noci. Od 18. storočia sa začali nahradzovať v záprahu koňmi. V horských oblastiach sa na roľníckych hospodárstvach voly udržali pre svoju všestrannú úžitkovosť (záprah, mäso, koža) podstatne dlhšie.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: dobytkárstvo, kastrovanie, záprah
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.