Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

včelín

Včelín. Bačka, okr. Trebišov. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto M. Paríková, 1975.

stavba na umiestnenie včelích úľov. Jednoduchá stĺpiková konštrukcia včelína bola obitá doskami, zvrchu uzavretá pultovou strechou. Jeho predná časť bola otvorená. Do včelína sa vchádzalo z bočnej strany. Na policiach boli uložené úle, niekedy i v dvoch radoch nad sebou. Vnútro stavby slúžilo aj na odkladanie včelárskeho náradia. Včelín býval postavený v záhrade alebo na záhumní, čelnou stranou orientovaný proti slnku – na juh až východ. V posledných desaťročiach sa včelíny umiestňujú aj na prívesy, s ktorými možno s včelstvami kočovať.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: včelárstvo, úľ
Literatúra: Bednárik, R.: Slovenské úle. Bratislava 1957.
Gašperík, J.: Pamätnosti včelárstva slovenského I.-II. Bratislava – Prievidza 1927-1947.