Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

valach

Práca valachov pri kolibe. Važec, okr. L. Mikuláš, . Foto P. Socháň. Prevzaté z  Podolák, J.: Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier. Bratislava 1967, 144

1. príslušník pastierskeho obyvateľstva, ktoré v rámci valaskej kolonizácie prišlo na územie Slovenska. Pomenovanie valach postupne strácalo etnickú charakteristiku a označovalo obyvateľov prevažne horských oblastí, ktorí sa zaoberali pastierstvom a chovom oviec;

2. pomenovanie vykastrovaných samcov niektorých druhov dobytka;

3. názov ľudového tanca;

4. názov rajtára – ručnej čističky obilia.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: valaská kolonizácia, rajtár, kastrovanie
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.

galéria