Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

trepák

Typy trepákov. Prevzaté z Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, 2. Bratislava 1995.

(harfa)

nástroj na roztrepávanie zrazeného ovčieho mlieka – súčasť bačovského riadu. Bol zhotovený z jedného kusa dreva.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: bačovský riad
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.