Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

syridlo

kvasná tekutina používaná na spracovanie ovčieho mlieka pri salašnom chove oviec. Do polovice 20. storočia sa na kľaganie mlieka používalo iba prírodné syridlo – kľag (kľak, klaga, tlag). Získavalo sa zo sušených zvieracích žalúdkov, ktoré sa namáčali do ohriateho slaného roztoku – rôsolu. Uskladňovalo sa v kolibe v drevenej nádobke (kľagovňica, kľagovňík) alebo v hlinenom glazúrovanom krčahu na suchom a tmavom mieste. Slovo kľag patrí k základnej terminológii karpatského salašníctva. Na prípravu syridla sa niekedy používali aj improvizované prostriedky – huby (Spiš), brezová voda (Zemplín), koreň horca, ovocné plánky a rôzne kyslé a trpké byliny. V posledných desaťročiach 20. storočia sa na kľaganie mlieka začali používať chemické syridlá.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: kľaganie, rincka, syr
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.