Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

syrárstvo

Na trhu s oštiepkami. Nelokalizované. Foto K. Plicka. Prevzaté z Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2000.

výroba a predaja syrov z ovčieho, kozieho a kravského mlieka a výrobkov z nich. Rozvoj mliečneho hospodárstva sa začal na území Slovenska rozšírením salašníctva, keď sa mlieko stalo hlavným produktom chovu oviec. Nové mliečne produkty (bryndza, oštiepok, parenica) a spôsoby ich výroby ovplyvnili vývin obchodu, remesiel (bryndziarstvo), tradičnej stravy, čiastočne aj dovtedy známe postupy pri spracovaní kravského mlieka. Chov kráv výlučne na mlieko a výrobky z neho sa na Slovensku rozšíril až v 19. storočí.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: ovčiarstvo, dobytkárstvo, mliečne hospodárstvo, syr, tvaroh, parenica, oštiepok, bryndza
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.

galéria