Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

štál

(štadla, štala)

1. na strednom Slovensku označenie pre stodolu, resp. len jej časť (záčin);

2. hospodárska stavba na úschovu sena, pripadne na ustajnenie dobytka v extraviláne obce;

3. označenie roztrateného osídlenia v oblasti nazývanej stredoslovenská (novobanská) štálová oblasť.

Autor: Juraj Podoba

Pozri aj: senník, chotárna maštaľ, chotárne sídlo
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Švecová, S.: Lazy v 19. a 20. storočí. Praha 1984.
Švecová, S.: Kopanicové sídla a dedina. Praha 1975.