Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

stádlenie

spôsob hnojenia lúk a pasienkov. Do ohrady (stadlo) sa cez obed a na noc zatváral hovädzí dobytok, ktorý sa pásol pod dozorom pastiera na odľahlých pasienkoch. Ohrada pre dobytok sa na lúkach a pasienkoch podľa potreby presúvala. Stádlenie tvorilo spolu s košarovaním tradičný spôsob hnojenia lúk a pasienkov. Ich význam v agrárnej kultúre ustupoval v druhej polovici 20. storočia v súvislosti s kolektivizáciou poľnohospodárstva a zvýšeným využívaním priemyselných hnojív.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: pasenie hovädzieho dobytka, košarovanie
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.