Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

salašisko

Salaš.  Bobrovček, okr. L. Mikuláš. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV. Foto N. Siegelová, 1971.

miesto, kde stáli objekty salaša. Podľa jednotlivých stavieb a druhov salaša sa takéto miesto nazývalo aj kolibisko, košarisko, stadlisko, bačovisko a pod. Pri výbere miesta na salašisko museli byť splnené viaceré podmienky – prístup ku komunikácii, blízkosť prameňa s pitnou vodou, orientácia na slnečnú stranu atď. Na priestory, kde zvykli stáť salaše, poukazujú chotárne názvy ako Salašisko, Salašky, Kolibisko, Bačovisko, Košariská, Košiare, Strungy.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: ovčiarstvo, koliba, košiar
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.