Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

redik

Sťahovanie salaša na hoľu – redik. Liptovské Revúce, okr. Ružomberok. Foto J. Dérer. Prevzaté z Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.

(redigať sa, redikanie)

1. prevoz ovčieho salaša. Jeho prvý presun bol na jar, keď bača s pastiermi odchádzali so stádom a salašným riadom na miesto prvého salaša. Ďalšie rediky sa konali v letnom období, keď bolo potrebné stáda presťahovať na nové pasienky. Posledný redik bol na jeseň, keď sa vracali z letnej paše prezimovať do dediny, kde sa ovce rozdelili majiteľom (rozsad). Termín redik pochádza z Rumunska (z rum. a ridica – zdvihnúť sa), na územie Slovenska sa dostal s pastiermi v období valaskej kolonizácie.

2. názov ľudového tanca (redikavý).

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: ovčiarstvo, koliba, košiar, pastierstvo
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.

galéria