Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

putera

(pucira, putina, putira, putyna)

drevená nádoba, do ktorej na salašoch zlievalo z geliet nadojené ovčie mlieko a kľagalo. Putery mali objem 60–100 l. Menšie putierky sa používali na skladovanie bryndze. Putery sa pôvodne vyrábali zo smrekového pňa, do ktorého sa vkladalo dubové dno. V 20. storočí sa už vyrábali z drevených dúžok debnárskou technikou. Putera patrila k základným súčastiam bačovského riadu a bola charakteristickým prejavom karpatského salašníctva.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: dojenie, kľaganie, syr, ovčiarstvo
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.