Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

podišiar

Podišiar v kolibe. Muránska Dlhá Lúka, okr. Revúca. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Kantár, 1961.

1. polica na sušenie a uskladňovanie syra. Zriedkavo sa pre jej označenie používal aj názov komárnik. Umiestnený bol v zadnej časti koliby. Poznajú ho vo všetkých oblastiach karpatského salašníctva. Slovo podišiar pochádza z rumunského podisor – skrinka na kuchynský riad;

2. jedno z označení postele na nízkych nohách s kolieskami.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: salašníctvo, valaská kolonizácia, koliba, komárnik
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko – Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.