Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pastiereň

Obecná pastiereň. Šula, okr. Modrý Kameň. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Botík, 1968

(pastirňa)

príbytok pre obecného pastiera. Poskytovala sa pastierom, ktorí nemali v obci vlastný dom, alebo pochádzali z inej obce. Stála v intraviláne obce, obyčajne na obecnom pozemku, ale mimo zástavby domov. Pastiereň bola obyčajne dvojpriestorová – mala izbu pre pastiera a maštaľ, kde chovali obecného býka. V takom prípade býval pri pastierni aj ohradený priestor na pripúšťanie kráv k býkovi.

Autor: Monika Vrzgulová

Pozri aj: pastierstvo, pastier
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.

galéria