Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

ovčinec

(košiar, ovčiareň, ovčín, salaš, stajenka)

hospodárska stavba určená pre zimné ustajnenie oviec na dvore roľníckej usadlosti. Spravila bol umiestnený v zadnej časti pod spoločnou strechou s domom, alebo stál ako samostatný objekt v zadnej časti dvora oproti maštali. Bola to jednopriestorová, zriedkavo dvojpriestorová stavba. Vo vnútri bola predelená doskami, ktoré v nej vytvárali priehrady (cárok, kotelec, prieprava). Tieto slúžili na oddelenie oviec v čase kotenia alebo pri separovaní jahniat. Krmivo sa ovciam kládlo do jaslí alebo do rebrín s válovom, ktoré boli upevnené na stene. Ovce tu mali aj potrebný stĺpik so soľou (soška, sochorec, soľník). Ustajneným ovciam sa podstielalo. Pri ovčinci bola aj vonkajšia ohrada (cárok), do ktorej sa ovce vyháňali cez deň, prípadne sa tam aj dojili. Bežné bolo ustajňovanie oviec aj v priestoroch stodoly alebo kôlne, pri menšom počte aj v maštali, kde mali pre seba vyčlenenú samostatnú časť (chlievik, cárok, prieprava).

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: ovčiarstvo, cárok
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.