Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

ostrva

Typologická tabuľka ostŕv. Prevzaté z  Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, 1. Bratislava 1995.

(ostrv, oštrba)

sušiak používaný na sušenie a dočasné uskladnenie ďateliny, sena, obilných snopov, prípadne i zemiakovej vňate na poliach a lúkach. Rozšírené boli dva základné typy:

1. tri až päť metrov vysoký smrekový kôl s parožkami ( často samorast) alebo hladká žrď s priečnymi ramenami;

2. ihlanovitý stojan zložený z viac žrdí s vodorovne preloženými latami, prípadne s vyčnievajúcimi vetvami. Po kolektivizácii poľnohospodárstva boli tradičné ostrvy postupne nahrádzané továrensky vyrobenými typmi drevených a kovových sušiakov.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: seno, krmivo, lúčne hospodárenie
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.