Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

osol

(somár domáci)

záprahové zviera z čeľade koňovitých. Využíval sa na nosenie bremien a na priahanie do káry. Na Slovensku sa chovali iba v niektorých južných oblastiach, kam prenikli z Uhorskej nížiny a Balkánu. V slovenskom folklóre bol symbolom tvrdohlavosti, prázdnych rečí („Somáre ručia, premení sa čas“), a najmä hlúposti („S koňom sa modliť a so somárom sa zhovárať, všetko jedno“). Miesto, na ktorom sedávali hlúpi žiaci sa označovalo ako „somárska lavica“ a pod. Znakom týchto vlastností sú najmä dlhé somárske uši („Hotový somár, len veľké uši mu chýbajú“).

Autor: Magdaléna Páriková

Pozri aj: ---
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.