Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

oboroh

Oboroh. Pčoline, okr. Snina. Archív negatívov SNM Martin. Foto Ján Hyčko, 1960.

hospodárska stavba na uskladnenie sena a slamy. Jeho konštrukcia pozostávala zo štyroch, spravidla smrekových stĺpov (10–15 m) postavených na drevenom štvorcovom ráme (asi 5×5 m). Na stĺpoch bola pripevnená stanová strecha (krytá slamou alebo šindľom), ktorá sa podľa potreby vertikálne po nich posúvala. Bočné strany boli otvorené. Prízemná časť bola niekedy oplotená alebo zrubová, najmä ak sa oboroh používal aj ako stajňa. Oborohy boli už v stredoveku všeobecne rozšírené. V 20. storočí sa dochovali iba v horských oblastiach východného Slovenska.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: krmivo, lúčne hospodárenie, seno
Literatúra: Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.