Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pútanie dobytka

Pasúce sa kone s putami na predných nohách. Dara (miestna časť obce Stančín, okr. Snina), 1974. Archív diapozitívov ÚEt SAV v Bratislave. Foto M. Mušinka.

označenie spôsobov obmedzujúcich nežiadúci pohyb zvierat pri pasení a dojení. Koňom a hovädziemu dobytku zväzovali predné nohy putami, pútkami (povrazy usúkané z lyka alebo z nití), pruhmi kože, koženými remeňmi spojenými retiazkou. Aby zviera nemohlo bežať, koniec retiazky, ktorú malo okolo krku alebo rohov, mu priviazali o prednú nohu. Alebo mu na krk zavesili dlhšiu retiazku s polenom (brco, klacik, krklík, štrajfán); pri pasení ho zveria ťahalo za sebou, no pri behu mu udieralo do nôh. Takto sa občas pútali aj pastierske psy. V behu zabraňovala aj doska (okenica), pripevnená na rohoch pred očami, ktorá krave znemožňovala rozhľad. Ak krava pri dojení kopala, spútali jej zadné nohy alebo jej na ohnutú prednú nohu navliekli slučku (húžvu), takže stála na troch nohách. Najdlhšie, do 70. rokov 20. storočia, sa pútanie používalo pri pasení koní na východe Slovenska.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: pasenie, dojenie, pes
Literatúra: Kuka, P.: Dekýš. Mimoroľnícke zamestnania. Zvolen 1978.
Dudášová, M.: Spôsoby chovu hospodárskych zvierat. In: Podolák, J. a kol.: Horná Cirocha. Vlastivedná monografia zátopovej oblasti. Košice 1988, 196-211.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4,1965, 29-77.