Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

napájadlo

Napájanie kráv z vedra pri studni. Hrušov (okr. Veľký Krtíš), 1979. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto J. Botík.

zariadenie alebo miesto na napájanie hospodárskych zvierat. Napájadlá bývali v blízkosti zdrojov vody na miestach, cez ktoré dobytok prechádzal alebo na ktorých sa pásol. Vodu sa čerpala zo studní nádobami alebo pumpou do válovov, nádrží (hrant, harajch) z dreva, kameňa, plechu, od 1. polovice 20. storočia aj z betónu. Z prameňov v svahovitom teréne stekala voda priamo do stupňovitých válovov alebo sa privádzala žľabmi. Okolie napájadla bolo zväčša spevnené brvnami, aby sa dobytok nezabáral do vlhkej pôdy. Ako napájadlá sa využívali aj z brehov prístupné vodné toky a brody. Čistenie napájadla pri prvom výhone dobytka a jeho udržiavanie bolo úlohou pastierov. Ustajnený dobytok v zime vodili k napájadlu v obci, alebo ho napájali z drevenej nádoby (šafeľ, šiaf, putnica). Na napájanie hydiny slúžili keramické napájadlá (pijak) vyrábané hrnčiarmi, od konca 2. svetovej vojny aj továrensky vyrábané plechové napájadlá.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: hydina, studňa, výhon, pastier
Literatúra: Kuka, P.: Dekýš II. Mimoroľnícke zamestnania. Zvolen 1978.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4, 1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.

galéria