Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

miškár

(mníškár, klieštič)

muž, zaoberajúci sa kastrovaním zvierat ako hlavným zamestnaním. Na Slovensku bolo miškárstvo ako hlavné zamestnanie málo rozšírené. Miškári boli zväčša náturisti, vykonávajúci túto činnosť popri inom zamestnaní – skúsení chovatelia dobytka, pastieri, bačovia. Kastrovali ošípané, ovce, kozy, prípadne býky. Profesionálni miškári prichádzali na Slovensko prevažne z moravských obcí pod Bielymi Karpatmi (Bojkovice, Pitín, Slavičín). Kastrovali kone, býky a nutrákov, čo si vyžadovalo väčšie skúsenosti. Príchod do obce oznamovali vyvolávaním: Dajte svine miškovát! Ich výstroj tvorili kožený remeň na ochranu zápästia a taška s nástrojmi (rozličné nožíky, kastračné doštičky). Za prácu dostávali finančnú odmenu a stravu. Spoločenské postavenie potulných miškárov bolo vzhľadom na opovrhovanie ich činnosťou nízke. Ich práca a prinášanie nových poznatkov boli však pre obce prínosom. Ako profesná skupina vytvorili vlastný argot. Poštátnením veterinárnej služby po 2. svetovej vojne úlohu miškárov prebrali veterinárni lekári.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: kastrovanie, náturista
Literatúra: Horváthová, E.: Liečenie a pranostiky. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4, 1965, 29-77.