Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

králik

hospodárske zviera z čeľade zajacovitých, ľudovo nazývané aj zajac, chované pre mäso i kožušinu. Na územie Slovenska sa chov králikov dostal na rozhraní 15.–16. storočia z Francúzska cez Nemecko a Čechy. Do 2. svetovej vojny králiky chovali v maštali pod válovom, kde žrali seno popadané pri kŕmení dobytka. Chov v zajačníkoch, králikárňach, rozšírený v západnej Európe, sa na území Slovenska rozšíril až pod vplyvom vznikajúcich králikárskych spolkov (v Holíči 1923, v Trnave 1924). Pre krmivovú nenáročnosť bol chov králikov rozšírený u chudobného vidieckeho obyvateľstva, cez vojnové obdobia aj v mestách. Zviera okrem mäsa poskytovalo kožušinu na domáce spracovanie alebo na predaj.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: zajac
Literatúra: Kuka. P.: Príspevok k chovu hospodárskych zvierat v Horných Opatovciach. In: Zborník Slovenského národného múzea, 78, 1984, Etnografia 25, 143-171.
Podolák, J.: Poľnohospodárstvo a pastierstvo. In: Horehronie I. Kultúra a spôsob života ľudu. Bratislava 1969, 15-164.