Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

holubník

Holubníky (zhora): Lakšárska Nová Ves (okr. Senica), 1965; Chorvátsky Grob (okr. Senec), 1967; Lozorno (okr. Malacky), 1989. Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Kresba J. Mertuš.

(holubinec)

prístrešok pre holuby. Samostatné holubníky sa na celom území Slovenska zhotovovali z dosák a boli umiestnené pod odkvapom strechy hospodárskych budov alebo na stĺpe uprostred dvora. Mali štvor-, šesť-, prípadne aj viacuholníkový pôdorys a dve až šesť poschodí, rozdelených zvislými priečkami na jednotlivé hniezda. V okolí Trenčína, Topoľčian, Myjavy ešte zhotovovali v 1. polovici 20. storočia pre holuby prútené pletené koše v tvare kužeľa, nazývané bane, zavesené zvonku pod strechou hospodárskych budov. Na chov holubov sa využívali aj oddelené časti podstrešných priestorov so samostatnými otvormi v streche alebo jej štíte.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: holub
Literatúra: Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4, 1965, 29-77.