Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kompa

dopravný prostriedok slúžiaci na prevážanie osôb, zvierat, nákladov a povozov cez rieku. Kompu zvyčajne tvorili dva člny – hajovy, na ktorých boli položené hrubé dosky, slúžiace ako podlaha kompy. Po obvode kompy viedlo nízke zábradlie. Vchod na kompu sa uzatváral posúvacím brvnom. Kompy premávali na riekach pomocou kladky na oceľovom lane, upevnenom na obidvoch brehoch. Používali sa na riekach s hlbším korytom, napríklad Váh alebo Hron. Až do výstavby vodných diel na riekach plnili kompy nenahraditeľnú komunikačnú funkciu. V niektorých lokalitách zabezpečovali nepretržitý prevoz (Mojšova Lúčka, Nemšová).

Autor: Katarína Nováková

Pozri aj: pltníctvo
Literatúra: Huska, Miroslav A.: Slovenskí pltníci: život práca a kultúra slovenských pltníkov. Osveta, Martin 1972.