Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

dopravné prostriedky

Dovoz plodín v košoch na drevenom vozíku. Liptovská Teplička (okr. Poprad), 1971. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: N. Tomanová

predmety a mechanické prostriedky uľahčujúce prepravu nákladov a osôb. Delia sa na dopravné prostriedky slúžiace človeku na transport nákladov alebo osôb. Do tejto skupiny patria napríklad bisahy, chodule alebo snežnice. Inú skupinu tvoria vláčivé dopravné prostriedky ako sane, sánky a vlačuhy. Kolesové dopravné prostriedky sú tie, ktoré sú opatrené jedným alebo viacerými kolesami. Poslednou skupinou sú vodné dopravné prostriedky, kam zaraďujeme člny, kompy a plte. Využívanie jednotlivých dopravných prostriedkov záviselo od spôsobu zamestnania obyvateľstva, od druhu nákladu, od prírodných podmienok a stavu dopravných sietí.

Autor: Katarína Nováková

Pozri aj: kolesové dopravné prostriedky, doprava, bisahy, chodúle
Literatúra: Paríková, M.: Návod na výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.
Mruškovič, Š.: Transport a dopravné prostriedky v tradičnom poľnohospodárstve. In: Národopisný zborník 14, Martin 2003, 27-70.

galéria