Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

čln

vodný dopravný prostriedok slúžiaci na prepravu osôb alebo nákladov po vode. Typovo najstarší čln, nazývaný monoxyl, na Považí ľudovo nazývaný čunček, bol zhotovený vydlabaním z jedného kmeňa stromu. Vyrábal sa z tvrdšieho dreva, zvyčajne z topoľového, smrekového alebo dubového. Monoxyl bol dlhý 4–10 m, využíval sa prevažne na prepravu osôb. Rybári na Váhu a Kysuci ho využívali počas rybolovu ešte v prvej polovici 20. storočia. Zdokonalením drevárenskej výroby a výroby dosiek začiatkom 20. storočia sa začali používať najskôr dlabané člny s bočnými doštenými nadstavcami. Táto novinka umožnila hlbší ponor, zvyšovala nosnosť a bezpečnosť plavidla. V tomto období sa objavujú i celodoštené člny známe pod názvami hajovy, hajovce, ladiky, určené na prepravu osôb na miestach prievozov. Čln sa uvádzal do pohybu pomocou vesiel alebo odpichovaním dlhou palicou s okutým hrotom. Na vylievanie vody z člna sa používala drevená črpačka.

Autor: Katarína Nováková

Pozri aj: dopravné prostriedky, pltníctvo, plť
Literatúra: Paríková, M.: Návod na výskum transportu a dopravy. Bratislava 1979.