Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

handrbulci

pomenovanie príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny pôvodne žijúcich v obciach na území Nitrianskej, Tekovskej a Turčianskej župy. Pomenovanie dostali od svojich slovenských susedov. Slovník slovenského jazyka uvádza názov ako prezývku Nemcov na Slovensku, v zosmiešňujúcom význame – nezrozumiteľne hovoriaci ľudia. Nemecké obyvateľstvo dotknutých obcí ho vnímalo ako hanlivé, urážajúce a nestotožňovalo sa s nim.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: Nemci na Slovensku
Literatúra: Čaplovič, J.: O Slovákoch a Slovensku. Zost. V. Urbancová. Bratislava 1975.