Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obradový odev

súbor odevných súčastí, pokrytie hlavy, obuv a odevné doplnky, ktoré sa nosili oblečené počas rodinných a kalendárnych obradov. Základom obradového odevu mohol byť všedný aj sviatočný odev. Znakovú funkciu tvorilo povinné použitie konkrétnych súčastí alebo predmetov, ktoré určovali úlohu jednotlivca v obrade a prípadne jeho vzťah k ostatným účastníkom obradu. Z hľadiska rodinných obradov najrozvinutejší obradový odev súvisel s odevom na krst, odevom mladuchy a ženícha, svadobných funkcionárov a tiež odevom do hrobu či smútočným odevom. Z hľadiska kalendárnych obradov obradový odev súvisel so zvykmi jarného a letného cyklu (vítanie jari, chorovody), často spojených s cirkevnými obradmi a sviatkami (prvé prijímanie, procesie na Nanebevstúpenie Pána, Božie telo), ktorých sa zúčastňovali dievčatá vo sviatočnom odeve, v partách alebo vencoch.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: odev na krst, odev mladuchy, odev ženícha, odev svadobných funkcionárov, odev do hrobu, smútočný odev, parta, veniec mladuchy
Literatúra: Nosáľová, V.: Odievanie. In Slovensko – Ľud 2. Bratislava 1975.
Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Martin 1982.
Benža, M.: Odev a obuv. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 44-49.