Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

ženská košeľa

Ženská košeľa, Važec, okr. Liptovský Mikuláš, 1954. Kresba R. Mikulová, Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave

druh základného ženského odevu, dlhá ženská košeľa s rukávmi. Rukávy a horná časť košele sa šili z jemnejších a spodná časť z hrubších, zvyčajne domácich materiálov. Ženská košeľa sa vyskytovala v 2 formách, ktoré sa od seba odlišovali spôsobom prišitia rukávov. Staršia forma mala dlhé a široké rukávy prišité bokom. Pri forme s bokom prišitými rukávmi bola košeľa zošitá tak, že horný okraj predného i zadného dielu spolu s horným okrajom rukávov boli nazberané a všité do úzkeho obalku, ktorý tvoril lemovanie krčného výstrihu. Začiatkom 20.storočia sa vyskytovala hlavne v severných oblastiach stredného a východného Slovenska. Mladšia forma mala rukávy prevažne úzke a krátke, prišité kolmo k stanu košele. Výzdoba košele pozostávala najmä z výšivky rôzneho druhu a vytkania, ktoré boli doplnené čipkou. Techniky, farebnosť, množstvo a umiestnenie výzdoby sa prispôsobovali príležitostiam nosenia a dobovým i regionálnym požiadavkám. Už pred 1. svetovou vojnou sa rozšírilo nosenie dlhých košieľ s krátkymi a úzkymi rukávmi, ktoré mali funkciu len spodnej bielizne. Zvláštny druh dlhej ženskej košele predstavuje rubáš.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: rukávce, rubáš
Literatúra: Nosáľová, V.: Odievanie. In Slovensko – Ľud 2. Bratislava 1975.
Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Martin 1982.
Benža, M.: Odev a obuv. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 44-49.