Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zápästky

Zápästky tkané na drevenej forme, Šumiac, okr. Brezno, 1956. Foto: S. Kovačevičová, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

doplnok mužského a ženského odevu. Mali podobu širokej uzavretej manžety. Slúžili na ochranu a hriatie zápästia, stiahnutie širokého rukáva mužskej košele pri práci, prípadne ako ozdoba sviatočného odevu. Zhotovovali si ich ženy alebo i muži sami šitím z domáceho súkna, pletením na 4 ihliciach, tkaním na drevenej forme z doma spradenej ovčej vlny alebo novšie aj háčkovaním. Okrem domácej ovčej vlny sa na ich výrobu používala aj kupovaná farebná vlna. Kombinovaním farieb vznikali na zápästkoch pásové vzory. Pletené a háčkované zápästky sa začiatkom 20. storočia kupovali aj na jarmokoch.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: ---
Literatúra: Staňková, J.: Pletené součástky našich krojů. In: Textilní tvorba, roč. 2, 1950, 308-309.