Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zadná zástera

Zadná zástera, Hrnčiarovce, okr. Trnava, 1955. Kresba R. Mikulová, Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave

(fjertoch, kasanica, okolek, opona)

druh ženského základného odevu kryjúca zadnú časť tela od pása nadol. Zadná zástera plnila funkciu sukne, patrila k pracovnému aj sviatočnému odevu. Najrozšírenejšou formou bola široká zástera, ktorej predné konce boli prekryté vpredu opásanou zásterou. Zriedkavejšou formou bola úzka zástera. Zadné zástery sa šili z obdobných materiálov z akých bola predná zástera, bývali nezdobené. Výnimočne boli z domáceho, drobno nariaseného konopného plátna, s výšivkou cez zbery. Zadná zástera patrila do tradičného odevu najmä v okolí Senice, Myjavy, Trnavy, Piešťan, výnimočne v Rajeckej doline a na Horehroní.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: sukňa, zástera
Literatúra: Nosáľová, V.: Odievanie. In Slovensko – Ľud 2. Bratislava 1975.
Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Martin 1982.
Benža, M.: Odev a obuv. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 44-49.